x

篩選

清除
 • 姚鵬
  • 全國
  • 台灣區總經理
 • 李漢強
  • 北區(含宜花)
  • 北區業務經理 (含茶品類)
 • 陳相伃
  • 業務襄理
 • 王美華
  • 北區(含宜花)
  • 業務襄理 (駐區新竹)
 • 夏映雪
  • 北區(含宜花)
  • 資深銷售顧問 (駐區桃園)
 • 趙晏辰
  • 中區
  • 業務經理
 • 吳姿青
  • 中區
  • 資深銷售顧問 (駐區嘉義)
 • 洪韶旻
  • 中區
  • 資深銷售顧問 (駐區南投)
 • 胡邵源
  • 南區(含台東)
  • 資深銷售顧問 (駐區屏東)
 • 廖珮如
  • 連鎖通路
  • 連鎖通路發展經理
 • 林櫻玫
  • 連鎖通路
  • 連鎖通路發展經理